อนุโมทนาสาธุ คุณแม่อนุจินต์ บริจาคเงิน 1,000,000 ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิครับ “คุณแม่อนุจินต์ สมุทรพานิช “ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อปรับปรุงห้องแยกเด็กแรกเกิด เนื่องจากตอนนี้มีเด็กที่เกิด

จากแม่ที่ติดCV-19 แล้ว 10 ราย ซึ่งต่อไปน่าจะเพิ่มขึ้นอีก จึงต้องจัดส่วนดูแลเด็กกลุ่มนี้แยก

จากเด็กทั่วไป โดยใช้เงินในการปรับปรุงราว 2 ล้านบาท

บริษัท สตาร์ฟิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะแปรรูปแช่แข็งส่งออก

ที่อยู่บริษัท : 79/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ทาง

บริษัทเองก็มีเปิดรับสมัครพนักงาน สวัสดิการดี สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถไปสมัครกันได้นะครับ

อนิสงฆ์การบริจาคให้โรงพยาบาลเป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อมนุษยชาติโดยไม่เลือกหน้า

ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา นับเป็นทาน เป็นอานิสงส์ของพระโพธิสัตว์เจ้า ดังเช่นเจ้าแม่กวน

อิมที่ทรงช่วยเหลือผู้คน พระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร บุญใหญ่จริงๆ

“มีโยมรายหนึ่ง รู้จักกัน เป็นคนในตระกูลเก่าแก่ มาสวดมนต์ไหว้พระ แกจะหยอดแค่ตู้

ไม่ได้ทำบุญกับวัดคราวละมากๆ แต่บริจาคให้โรงพยาบาลทีละ 2-3 ล้าน อายุยืนทั้งตระกูล วัย 90 แล้ว

ยังเดินขึ้นวิหารปร๋อ เมื่อบริจาคแล้วทำให้ได้อานิสงส์ ตนเองและลูกหลานสุขภาพแข็งแรง

นอกจากอานิสงส์ ซึ่งอาจมองไม่เห็นในปัจจุบัน แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้น มองเห็นทันที”

ถามว่า หากสนใจช่วยเหลือโรงพยาบาล ควรบริจาคที่ไหน และอย่างไร?เจ้าคุณพิพิธตอบว่า

ที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ตนเองเพิ่งเข้ารับการรักษาจนหายดี

รวมถึงคุณแม่แรกคลอด ก็อยากให้นึกถึงโรงพยาบาล แอดมินเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญ

กับคุณแม่อนุจินต์ สมุทรพานิช ด้วยครับ ขอบคุณที่มา Cr:บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี